CINQUÈ concurs de TEXTOS per espectacles de TEATRE DE BARRA: Bases de la convocatòriaQuinto concurso de Textos para espectáculos del TEATRE DE BARRA: Bases de la convocatoria

1-Convocatòria
L’Editorial Òrbita convoca el cinquè concurs de textos per espectacles de Teatre de Barra.

2- Tema: “DIRECTED BY, LA SECUELA”
2.1 Els textos han d’estar basats en un director de cinema. L’autor pot inspirar-se en una pel·lícula concreta d’aquest director, en tota la seva filmografia, en algun o alguns dels seus personatges més emblemàtics o en la personalitat d’aquest director.

2.2 QUEDAN EXCLOSOS els directors que ja van ser seleccionats a la passada edició, i que són;  LUIS BUÑUEL, QUENTIN TARANTINO, ALEXANDER PAYNE, WOODY ALLEN, BILLY WILDER, MICHAEL HANEKE.

2.3 Els dramaturgs que van participar a la passada edició i que no van ser seleccionats,  poden tornar a presentar el mateix text (idèntic o modificat) sempre que cumpleixin amb el requisit 2.2.

3- Condicions tècniques
3.1 El text s’ha titular, obligatòriament, amb el nom del director triat. A més, pot dur un subtítol.

3.2 L’acció ha de transcórrer, obligatòriament, en un bar. El text ha de ser anònim (presentat sota pseudònim), inèdit i estar escrit per a dos intèrprets, en llengua catalana o castellana. La representació de l’obra no pot durar més de 15 minuts.

3.3 El text s’haurà de presentar-se en un arxiu de Word en lletra Arial a cos 12. No haurà d’estar escrit en majúscules i les acotacions explicatives hauran d’estar en cursiva.

3.4 Cada participant només pot presentar una obra.

4- Participants
L’accés a aquesta convocatòria és lliure. No s’estableix cap condició d’edat, de residència ni de vinculació a cap sector o activitat professional concreta.

5- Jurat
El jurat estarà presidit per un representant d’Òrbita Editorial i format per un mínim de tres vocals, triats per l’editorial amb el criteri de professionalitat o prestigi reconegut en l’àmbit professional o cultural de la matèria establerta.
Hi actuarà com a secretari (amb veu i vot) un membre de l’editorial.

6- Presentació de sol•licituds: requisits, terminis i documentació
6.1 El termini de presentació de la documentació acaba a les 23.55 h del  5 de març  de 2015. Tota la documentació s’haurà d’enviar, obligatòriament, via correu electrònic a l’adreça: orbitaeditorial@gmail.com.

6.2 El concursant haurà de crear una adreça de correu electrònic a l’efecte on consti el seu pseudònim (i on, en cap cas no es pugui identificar qui és la persona participant). Des d’aquesta adreça haurà d’enviar un missatge i indicar el pseudònim a l’assumpte i en el qual adjuntarà un arxiu que contingui l’obra que presenta a concurs. Aquest arxiu estarà identificat amb el títol de l’obra.

7- Selecció i desenvolupament
7.1  Un cop finalitzat el període d’inscripció, el jurat llegirà tots els textos presentats i es reunirà el dimarts 10 de març, a porta tancada, per seleccionar els 6 textos que seran representats. S’aixecarà acta de la reunió i, en aquell moment, es penjarà a la web d’ÒRBITA EDITORIAL i al seu FACEBOOK el títol dels textos finalistes. A partir d’aquell moment, els participants finalistes disposaran de 24 hores, és a dir, fins a l’11 de març de 2015, per a posar-se en contacte amb l’organització, a través del mail d’ÒRBITA o del telèfon 638221173 i identificar-se.

7.2  El jurat es reserva el dret de afegir o excloure un text si ho considera adient en funció de la qualitat dels originals presentats. En tal cas s’afegirien o llevarien els establiments que fossin necessaris per acollir la totalitat dels muntatges.

7.3  Els participants finalistes disposaran de 27 dies (des de l’11 de març fins al 7 d’abril) per preparar la representació de l’obra. Poden seleccionar un director per dirigir la seva proposta o dirigir-la ells mateixos. Així mateix, l’elecció dels dos actors és lliure. En qualsevol cas, els actors i el director escollits han de ser professionals.

7.4  L’organització assignarà el bar a cada obra seleccionada, sempre tenint en compte les necessitats tècniques i les peculiaritats de cadascuna.

7.5  Les 6 obres seleccionades es representaran durant 6 dijous consecutius, els dijous 9, 16, 23  i 30 d’abril  i el 7 i 14 de maig de 2015. Cada dijous es realitzaran 5 representacions consecutives de cada obra, entre les 20.30 h i les 23 h. El públic assistent votarà les obres de 0 a 10 en una butlleta preparada a l’efecte. Així mateix, el públic també valorarà de 0 a 10 els apartats de millor actor i millor actriu i el de millor bar.

7.6 L’’organització es reserva el dret de prorrogar el calendari de representacions si les circumstàncies ho exigeixen i ho permeten.

7.7  El nom de tots els guanyadors es donaran a conèixer, una vegada l’organització hagi conclòs l’escrutini, el dissabte 16 de maig de 2015, en un acte públic al teatre municipal Mar i Terra, on es representaran les 6 obres finalistes.

7.8 És obligatori, per a totes les companyies finalistes, participar en la final del Mar i Terra.

8- Pagaments i Premis

8.1 S’estableixen tres premis:
Premi a la millor actriu.
Premi al millor actor.
Premi a la millor obra.

 

8.2 Els premis a la millor actriu i al millor actor  no tenen dotació econòmica, però rebran el tamboret del Teatre de Barra com a guardó. Pel que fa al premi a la millor obra, el seu premi econòmic es regirà segons les següents determinacions:

8.3  L’entrada per a cada representació costarà 3 euros. Del total recaptat es faran les següents particions:
El 30% per Òrbita Editorial
El 70 % de la recaptació es repartirà de la següent manera:
Cada una de les 6 companyies rebrà una setena part d’aquest 70%. D’aquesta setena part, el director en cobrarà una sisena part, el dramaturg una altra sisena part, i els actors dues sisenes parts.

8.4 La companyia que resulti guanyadora cobrarà la setena part restant.

9- Altres determinacions

9.1 ÒRBITA EDITORIAL es reserva el dret, en funció de la qualitat dels textos presentats, de publicar aquells tesxts que li semblin interessants des del punt de vista literari, encara que no es representin.

9.2 Els dramaturgs cedeixen els seus drets d’autor a ÒRBITA EDITORIAL, que publicarà un recull de totes les obres finalistes. Així mateix, ÒRBITA EDITORIAL podrà programar les representacions que consideri adequades de les obres finalistes.

9.3  ÒRBITA EDITORIAL pot introduir les modificacions que consideri convenients en el desenvolupament del concurs per al seu bon funcionament i ha de resoldre totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

9.4  La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació estricta de totes les bases, de manera que se n’exclouran les inscripcions que no compleixin les condicions en la forma establerta.

9.4 ÒRBITA EDITORIAL no es fa responsable de les opinions ni de les imatges o dels continguts inclosos a les obres admeses a concurs ni s’hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s’admetran a concurs aquelles obres que facin apologia de la vulneració dels drets humans.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Cistella de la compra