Miniatures tearals 6

€7.95 El vull

Ja no és una novetat ni una sorpresa escènica. El microteatre com a fórmula s’ha consolidat i ha assolit una popularitat que ara mateix no gaudeix cap altra disciplina artística. La producció de peces curtes per a petit format ha proliferat en el darrer any, i les seves representacions escèniques s’han anat disgregant i dispersant-se gairebé per tot arreu. Des d’Òrbita Edicions ens hem volgut fer ressò d’aquest fenomen, al menys des del nostre vessant editorial, i hem recollit en aquest volum – el sisè de la col·lecció- alguns dels texts més interessants creats per a les diferents iniciatives d’aquest teatre de concepte minúscul però de majúsculs resultats.

Dinou peces originals escrites per al Microteatre, el Teatre en Tretze de Buffons, Petit Teatre de Can Rosell i les Càpsules Teatrals de la Dante